Fóthi Somlyó

2021.05.18

Még nagyobb volt fontossága ez irányban Fóthnak és Vörösmartytól is megénekelt szőlőhegyének századunk első felében, midőn már volt Pesten magyar szellemi élet, de csak mintegy zsellérképen. Ott ellenben hazai földön állott a költő, a nemzeti lélek friss fuvallata ott egészen áthathatta; Deák, Kossuth és irodalmunk kitűnőségei személyében képviselve volt ott Fáy András barátságos szüretein az egész ország színe-java. De különben is Széchenyi példája ekkor már az addig nagyrészt idegen szellemnek hódoló főúri osztályt is megváltoztatta és Károlyi István gróf, a fóthi földesúr, a nemzeti szellem legbuzgóbb ápolói

... egy széles, meredek hegyház húzódik a fóthi Somlyóig. Ennek aljában a Rákos felé épűlt Fóth községe.