Mezőtúr

2022.05.25

Szinte így a népességben, vagyonban és köznevelési intézetekben gazdag Mező-Túr. Irigyen tekint Szentesre és Hódmező-Vásárhelyre, mivel ezeknek méltó ellenséggel van bajuk, mikor a Tisza kicsiny (a kicsiny t. i. mikor nem fér meg benne a víz), holott ő neki a víztelen Berettyóval kell folytatni tavaszról tavaszra megújuló harczokat. Nemcsak...

Vadkert

2021.06.29

A vácz-balassagyarmati országút mellett fekszik Vadkert. Ez nagy falu mintegy 2.470 lakossal és öt ezer holdnyinál nagyobb határral, melyből tetemes rész a herczegprimás régi birtoka. A lakosság legnagyobb részt földmíveléssel foglalkozik. Innen alig két kilométernyire terűl a gróf Zichyek hitbizományi uradalmához tartozó Szent-Lőrincz puszta,...

A kitűnő szénát termő széles síkságon kanyargó Ipoly balpartján kiesen terűl Balassa-Gyarmat városa, a megye ősi székhelye. Már messziről szemébe tűnik az útasnak a megye székháza és az annak udvarán magasló híres börtönépűlet. Balassa-Gyarmat 1240 óta hat századon át a történelmi nevezetességű Balassa család birtoka volt. Azonban fele részét a...

Mihályfa

2021.06.20

Mihályfa, magyar falu, Zala vgyében: 822 kath., 11 evang. 106 zsidó lak., kath. paroch. szentegyházzal. F. u. többen. Ut. p. Sümeg.

Fóthi Somlyó

2021.05.18

Még nagyobb volt fontossága ez irányban Fóthnak és Vörösmartytól is megénekelt szőlőhegyének századunk első felében, midőn már volt Pesten magyar szellemi élet, de csak mintegy zsellérképen. Ott ellenben hazai földön állott a költő, a nemzeti lélek friss fuvallata ott egészen áthathatta; Deák, Kossuth és irodalmunk kitűnőségei személyében...

Erenye

2021.05.08

#zala #zala megye #Erenye #Magyarország

Létezik-e közös, közép-európai, visegrádi emlékezet? Milyen erősen kapcsoltak minket össze történelmünk eseményei a 20. század második felében? Részei régiónk közös kulturális emlékezetének?