Mezőtúr

2022.05.25

Szinte így a népességben, vagyonban és köznevelési intézetekben gazdag Mező-Túr. Irigyen tekint Szentesre és Hódmező-Vásárhelyre, mivel ezeknek méltó ellenséggel van bajuk, mikor a Tisza kicsiny (a kicsiny t. i. mikor nem fér meg benne a víz), holott ő neki a víztelen Berettyóval kell folytatni tavaszról tavaszra megújuló harczokat. Nemcsak...

Vadkert

2021.06.29

A vácz-balassagyarmati országút mellett fekszik Vadkert. Ez nagy falu mintegy 2.470 lakossal és öt ezer holdnyinál nagyobb határral, melyből tetemes rész a herczegprimás régi birtoka. A lakosság legnagyobb részt földmíveléssel foglalkozik. Innen alig két kilométernyire terűl a gróf Zichyek hitbizományi uradalmához tartozó Szent-Lőrincz puszta,...

A kitűnő szénát termő széles síkságon kanyargó Ipoly balpartján kiesen terűl Balassa-Gyarmat városa, a megye ősi székhelye. Már messziről szemébe tűnik az útasnak a megye székháza és az annak udvarán magasló híres börtönépűlet. Balassa-Gyarmat 1240 óta hat századon át a történelmi nevezetességű Balassa család birtoka volt. Azonban fele részét a...

Mihályfa

2021.06.20

Mihályfa, magyar falu, Zala vgyében: 822 kath., 11 evang. 106 zsidó lak., kath. paroch. szentegyházzal. F. u. többen. Ut. p. Sümeg.

FOTÓGALÉRIA